Mai 28, 2021
Planuri de weekend: TOP 10 MĂNĂSTIRI din Moldova
Iarăși vineri. Gândul că mâine și poimâine o să dormim pe săturate și n-o să mai fugim de colo-colo, ne dă puteri. În această ordine de idei, haideți să ne gândim împreună cum să petrecem weekendul. de data asta vă facem invitație la o plimbare care să vă umple de spiritualitate. Sigur n-ați avut parte de asta demult. Prin urmare, iată 10 mănăstiri din țară pe care să le vizitați. Multe dintre ele sunt amplasate în zone pitorești, pline de liniște și natură care să vă inspire.

Aquarelle editorial

Împărtășește cu prietenii tăi

MĂNĂSTIREA CURCHI 

Este o mănăstire de călugări din Republica Moldova, una din cele mai însemnate monumente ale arhitecturii basarabene. Este situată în Codrii Orheiului, pe teritoriul satului Curchi, raionul Orhei. Ca ansamblu arhitectural s-a constituit în secolele XVIII – XIX. Pe teritoriul Mănăstirii viețuiesc circa 30 de călugări. 

MĂNĂSTIREA CĂPRIANA 

Mănăstirea de călugări a fost fondată în anul 1420 şi este una din cele mai vechi mănăstiri din Basarabia. Este situată în zona centrală a Republicii Moldova, la 35 km de Chişinău, în satul Căpriana, raionul Străşeni, pe malul răului Isnovat.

MĂNĂSTIREA HÂNCU 

Mănăstirea a început de la un schit monahal al sihastrului Mihail Hîncu, la cererea fiicei sale, care devine apoi călugăriţă, luînd numele de Paraschiva. În secolul al XVIII-lea schitul a fost părăsit din cauza invaziei tătarilor. La moment mănăstirea deține 56 de hectare de pământ, livezi, vii, tot felul de animale domestice, stupi cu albine, autovehicule, tractoare, o macara, un excavator. 

MĂNĂSTIREA FRUMOASA 

Mănăstirea de maici Frumoasă se află la o distanţă de 14 km de Călăraşi. Istoria acestei mănăstiri începe în 1804, când a venit pe acest loc razasul Efrem Iurco din satul Olişcani, judeţul Orhei, care era văduv şi a dorit să devină călugăr.

MĂNĂSTIREA ȚÂPOVA 

Ansamblul monastic Ţipova, care întruneşte 18 încăperi, săpate în rocă la o înălţime ameţitoare, e un impresionant muzeu în aer liber. Pe piscul primejdios, situat în între râpa Blănăreiţei şi Valea-Satului se văd şi azi ruinele unui orăşel mort, populat până la era noastră de triburi getice. Râuşorul Ţipova, coborând spre Nistru, formează numeroase cascade cu o înălţime de 10-16 metri, care au pus cândva în mişcare pitrele multor mori de apă.

MĂNĂSTIREA CONDRIȚA

Mănăstirea a fost fondată în anul 1783 şi este situat la marginea satului Condrită, raionul Străşeni, la 25 km de Chişinău, pe riuletul Catargul. În anul 1946 o parte a clădirilor mănăstirii a fost dată pentru a se organiza aici Şcoală Profesională Agrară. În anul 1947 întreagă mănăstire a intrat în posesia şcolii. În anul 1960 a fost transformată într-o tabăra de vara. În locul cimitirului mănăstirii vechi a fost ridicată o estradă, o mare parte a mormintelor a fost distrusă. Biserica mare de vara Sf. Nicolae a fost transformată într-un club, iar cea veche de iarnă, Adormirea Maicii Domnului– în depozit. Călugării au fost transferaţi la mănăstirile de la Suruceni şi Căpriana. În anul 1993 mănăstirea a fost restituită credincioşilor.

MĂNĂSTIREA RUSI

Cunoscută și ca Mănăstirea Rughi este o mănăstire de călugărițe, aflată pe malul Nistrului la o distanță de 15 km de orașul Otaci. 

MĂNĂSTIREA RĂCIULA 

Mănăstirea se află în satul cu acelaşi nume, raionul Călăraşi, la aproximativ la 45 km de Chişinău. Mănăstirea prezintă la moment un aşezămînt de maici, care din motivul lipsei de finanţe duc un trai sărăcăcios. 

MĂNĂSTIREA SAHARNA 

Este situată la 110 kilometri nord de Chișinău. Mănăstirea este considerată una dintre cele mai mari pelerinaje religioase de la noi din țară. Aici se găsesc moaștele Sf. Cuvios Macarie, iar pe una din stânci – amprenta lăsată, potrivit unei legende, de Maica Domnului. Se zice că unui călugar din vechea mănăstire rupestră i s-a arătat chipul luminat al Maicii Domnului. Ajunși pe stâncă, călugării au descoperit o amprentă de picior pe piatră, semn considerat de ei drept o vestire divină și o mărturie a „purității Dumnezeiești” a locului. Mai târziu pe locul bisericii din lemn este înălțată o biserică din piatră în stil vechi moldovenesc, decorată bogat cu fresce murale. Ulterior, ansamblul se mărește. De sus, de pe stânciile din s. Saharna, se deschid niște peisaje de excepție: defileul stâncos și impădurit al râulețului Saharna (16 km lungime) ce saltă pe parcursul sau peste 30 de praguri și cascade.

MĂNĂSTIREA JAPCA

Prima datare a schitului este atribuită anului 1693, când întemeietorii trăiau în chiliile rupestre și oficiau slujbe în biserica din stâncă. În anul 1770 calugării se așează pe locul actualei mănăstiri. Atunci încep construcțiile și amenajările gospodărești. Mai apoi se fondează o bibliotecă bogată. Pe la începutul sec. XIX se construiesc bisericile din piatră. Cea mai importantă biserică din mănăstire este reconstruită în repetate rânduri. În zilele noastre această biserică are trei altare: „Înălțarea Domnului”, „Schimbarea la Față” și „Sfânta Cruce”.Este situată la aproximativ 160 kilometri de Chișinău. Este singura mănăstire de maici, care a rezistat în perioada regimului sovietic. citeste și
SQL exec time = 0.80843448638916